คลื่นอุลตร้าโซนิคทำงานอย่างไร

        คลื่นอุลตร้าโซนิคเป็นคลื่นที่มีความถี่สูงประมาณมากกว่า 20 KHz.  คลื่นอุลตร้าโซนิคที่ใช้ในเครื่องล้างจานนี้เป็นคลื่นเสียงที่สามารถทำให้เกิดการสั่นของน้ำ  ประมาณ 48,000 คลื่น/วินาที  เมื่อคลื่นอุลตร้าโซนิคปล่อยผ่านน้ำจะเกิดฟองอากาศมากมายซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเกิดการสั่น

        การสั่นและฟองอากาศจำทำให้เกิดความดันสูงซึ่งจะไปแยกให้สารเคมี  ความสกปรกและสิ่งแปลมปลอมต่างๆ  หลุดออกมาจากผักและผลไม้

ผลการวิจัยเปรียบการใช้เครื่อง  SAMSON  Ultrasonic  Washer  กับยาฆ่าแมลงชนิดต่างๆ

 

 

Ultrasonic  Washer พาราไทออน  (แอปเปิ้ล) แคปแทน  (องุ่น) แคปแทน  (ผักกาดหอม)
ก่อนใช้เครื่อง 56.00  ppm 32.40  ppm 388.20  ppm
หลังจากใช้เครื่อง 0.60  ppm 0.40  ppm 0.20  ppm
ประสิทธิภาพ  % 98.93  % 98.77  % 99.90  %

ที่มา:  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเคมี  KMTRI  และ  KOTRIC

HomeContact UsOur Map : แผนที่บริษัทเสียงตอบรับจากผู้ใช้วิธีปลูกต้นกล้าข้าวสาลีตัวแทนจำหน่าย

© 2006 by Good Health (Thailand) Co., Ltd. All right reserved