ทำไมการทานน้ำผัก-ผลไม้สดดีกว่าทานเนื้อผัก-ผลไม้สด

1. คุณค่าถูกทำลายในขบวนการย่อยอาหาร
          เวลาที่เราทานผัก-ผลไม้ วิตามิน เอนไซม์ต่างๆ จะตกค้างอยู่ที่ไฟเบอร์เป็นส่วนใหญ่   วิตามิน เอนไซม์   เป็นสารที่ถูกทำลายได้ง่ายจะถูกทำลายระหว่างขบวนการย่อยอาหารของร่างกายตั้งแต่ในปากจนถึงกระเพาะอาหารส่วนล่างที่มีกรดน้ำย่อยอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นก่อนที่อาหารจะเดินทางไปถึงลำไส้เล็กตอนบน(ซึ่งเป็นช่วงที่มีการดูดซึมสารอาหารเข้าร่างกาย) คุณค่าของอาหารที่มีประโยชน์เหล่านี้ก็จะถูกทำลายไปมาก และบางส่วนก็ตกค้างไปกับไฟเบอร์ที่เป็นกากให้ร่างกายขับถ่ายต่อไป 
          ส่วนการทานน้ำผัก-ผลไม้สด ร่างกายจะได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์โดยทันที ความสูญเสียในขบวนการย่อยอาหารน้อยกว่ามาก การดูดซึมเข้าร่างกายจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ในกระเพาะอาหารส่วนบน และส่วนใหญ่จะถูกส่งต่อไปดูดซึมที่ลำไส้เล็กส่วนบนได้ในเวลาอันสั้น เพราะร่างกายตรวจสอบได้ว่าเป็นอาหารที่ย่อยได้ง่ายจึงส่งต่อไปอย่างรวดเร็ว
2. การย่อยน้ำผัก-ผลไม้สดใช้เวลา น้อยกว่า การย่อยเนื้อผัก-ผลไม้สด
          ในผัก ผลไม้สดร่างกายจะต้องใช้เวลาในการย่อยจนเสร็จสิ้น 4 6 ชั่วโมง และในเวลา 4 - 6 ชั่วโมงนี้ คุณค่าของ วิตามิน เอนไซม์ ส่วนใหญ่ จะสูญเสียไปก่อนที่ร่างกายจะดูดซึมไปใช้ได้ แต่ในน้ำคั้น ผัก ผลไม้สด ร่างกายจะใช้เวลาในการย่อยจนสมบูรณ์เพียง 15 นาที คุณค่าของ วิตามิน เอนไซม์ ยังคงเหลืออยู่มากพอที่ร่างกายจะนำไปใช้ประโยชน์ได้
3. คุณค่าสารอาหารตกค้างอยู่ในไฟเบอร์
          เส้นใยในผัก ผลไม้สด   อาจมีประโยชน์ในการกวาดลำไส้ แต่ในขณะเดียวกันเส้นใยเหล่านี้ก็ขวางสารอาหารต่างๆไว้ในไฟเบอร์ ทำให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารไปได้น้อย แต่ในน้ำคั้นผัก ผลไม้สด ร่างกายจะสามารถดูดซึมได้ทันที โดยจะไม่มีไฟเบอร์มารบกวนการดูดซึม 
นอกจากนี้ภายในน้ำคั้นผัก ผลไม้สด ยังมีไฟเบอร์ที่ละลายน้ำผสมอยู่ ซึ่งจะไม่ถูกดูดซึมจากลำไส้ ไฟเบอร์ที่ละลายน้ำจะช่วยทำความสะอาดลำไส้ได้ ทำให้ขับถ่ายสะดวก
หมายเหตุ การทานผัก-ผลไม้สดเป็นสิ่งจำเป็น เพราะมีไฟเบอร์ทำให้ขับถ่ายสะดวก แต่อาจจะได้รับวิตามินไม่ครบ เพราะว่ามีบางส่วนตกค้างอยู่ในไฟเบอร์ ถ้าเราอยากได้คุณค่ามากพอ อาจจะต้องรับประทานผัก-ผลไม้สดในปริมาณมาก ซึ่งกระเพาะอาหารไม่สามารถรับไฟเบอร์จำนวนมากได้ 
การรับประทานผัก-ผลไม้สดให้ได้ประโยชน์สูงสุด คือ ต้องทานผัก-ผลไม้ทั้งเนื้อ และ ดื่มน้ำผัก-ผลไม้สด

HomeContact UsOur Map : แผนที่บริษัทเสียงตอบรับจากผู้ใช้วิธีปลูกต้นกล้าข้าวสาลีตัวแทนจำหน่าย

© 2006 by Good Health (Thailand) Co., Ltd. All right reserved