คำแปลบทความเรื่อง : เครื่องฟอกอากาศ   โดยสมาคมโรคปอดแห่งสหรัฐอเมริกา จาก   http://www.lungusa.org/air/air00_aircleaners.html

เครื่องฟอกอากาศคืออะไร

     เครื่องฟอกอากาศคือเครื่องหรือระบบกรองอากาศที่ติดตั้งกับเครื่องทำความร้อน  เครื่องระบายอากาศ  เครื่องปรับอากาศสำหรับใช้ในบ้าน หรือแบบเคลื่อนที่สำหรับติดตั้งกับพัดลมระบายอากาศ  มีจุดประสงค์เพื่อที่จะลดฝุ่นหรือมลภาวะภายในบ้านหรืออาคาร

เครื่องฟอกอากาศมีกี่ชนิด

    ใช้แผ่นกรองอากาศ  (MECHANICAL FILTERS) โดยให้ลมผ่านเข้าไปผ่านแผ่นกรองอากาศเพื่อที่จะดักฝุ่นไว้

    ใช้แผ่นกรองแบบเฮปป้า  (HEPA FILTERS)   เป็นระบบแผ่นกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพ สามารถทำความสะอาดอากาศ  โดยสามารถดักฝุ่นขนาด 0.3 ไมครอนออกมาได้ มีประสิทธิภาพถึง  99.97 %

    ใช้ประจุไฟฟ้าทำความสะอาดอากาศ  (ELECTRONIC AIR CLEANERS)    ทำความสะอาดโดยยิงประจุลบใส่ฝุ่นละออง  ซึ่งเมื่อฝุ่นละอองได้รับประจุลบก็จะลงไปจับที่พื้นห้อง  แต่บางทีการเคลื่อนไหวภายในห้องก็อาจจะทำให้ฝุ่นนั้นฟุ้งขึ้นมาใหม่ก็ได้    ผู้ผลิตเครื่องนี้จึงมีการออกแบบแก้ไข  โดยการสร้างแผ่นโลหะซึ่งมีประจุตรงข้ามเพื่อให้ดักฝุ่นไว้  แต่แผ่นโลหะนี้ต้องคอยทำความสะอาดหรือเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ

    แบบลูกผสมไฮบริดฟิวเตอร์   (HYBRID FILTERS)  คือมีทั้งแผ่นกรองและก็มีทั้งการยิงประจุไฟฟ้า  ระบบนี้จะทำงานได้ดีถ้าแผ่นกรองยังสะอาดอยู่

    แผ่นกรองแก๊ส  (GAS PHASE FILTERS)  เป็นระบบกรองอากาศซึ่งใส่แผ่นกรองสำหรับกรองแกสหรือกลิ่นบางชนิด  

 

ควรจะเลือกเครื่องฟอกอากาศอย่างไร

    เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนที่ได้และเครื่องฟอกอากาศที่ติดตั้งกับระบบ(CENTRAL FILTRATION SYSTEM VS. PORTABLE DEVICE)                              โดยทั่วไปถ้าเราจะฟอกอากาศเฉพาะห้องใดห้องหนึ่งควรจะเลือกเครื่องฟอกอากาศที่สามารถยกเคลื่อนที่ได้  แต่ถ้าเกิดบ้านนั้นติดแอร์ทั้งหลังเครื่องฟอกอากาศระบบศูนย์กลางก็จำเป็นที่ควรจะเลือกใช้

ประสิทธิภาพ   (EFFICIENCY)  ควรเลือกเครื่องฟอกอากาศซึ่งมีประสิทธิภาพกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก  ซึ่งฝุ่นละอองขนาดเล็กสามารถสร้างปัญหาให้กับปอดได้ และเป็นสาเหตุทำให้มีปัญหากับสุขภาพ  พยายามเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพในการจับฝุ่นละอองทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

ปริมาณอากาศสะอาดที่ออกมา  (CLEAN AIR DELIVERY RATE)   ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศขึ้นอยู่กับปริมานอากาศสะอาดที่ผ่านออกมา  แม้ว่ายังไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานที่จะช่วยผู้บริโภคในการเลือกใช้  แต่ สมาคมผู้ผลิตเครื่องใช้ในบ้านได้กำหนดค่ามาตราฐานสำหรับเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนที่ได้เรียกว่า Clean Air Delivery Rate  ค่าCADR หรือปริมาณอากาศสะอาดที่ปลดปล่อยออกมา นี้จะบอกเป็นหน่วยลูกบาศก์ฟุต / 1 นาที

เครื่องโอโซน  (OZONE PRODUCTION) 

     แม้ว่าโอโซนจะมีความสำคัญกับชั้นบรรยากาศที่ความสูงประมาณ 15 – 45  กิโลเมตร เหนือพื้นผิวโลก    แต่ในชั้นบรรยากาศระดับที่เราหายใจ  โอโซนจัดเป็นสารที่ระคายเคืองต่อปอดอย่างรุ่นแรง  โอโซนสามารถทำลายสุขภาพเราได้  โดยเฉพาะคนที่มีโรคปอด โรคหอบหืด เด็กและคนชรา  โอโซนสามารถเกิดจากเครื่องผลิตโอโซนหรือเครื่องยิงประจุไฟฟ้าซึ่งอาจจะทำให้เกิดโอโซนทางอ้อมได้    FDA หรือ อย. แห่งสหรัฐอมเริกา  ได้กำหนดไว้ว่าภายในอาคารไม่ควรมีโอโซนเกิน  (0.05  PPM)   คือ 0.05 ส่วนในล้านส่วน

ตอบคำถามที่ว่าควรที่จะซื้อเครื่องฟอกอากาศที่ผลิตโอโซนหรือไม่

สมาคมโรคปอดแห่งสหรัฐอเมริกาขอแนะนำว่า  ไม่ควรใช้เครื่องฟอกอากาศที่ผลิตโอโซน

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้  http://www.epa.gov/iedweb00/pubs/ozonegen.html.

 แปลและเรียบเรียงโดย  บริษัท กู๊ดเฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 

HomeContact UsOur Map : แผนที่บริษัทเสียงตอบรับจากผู้ใช้วิธีปลูกต้นกล้าข้าวสาลีตัวแทนจำหน่าย

© 2006 by Good Health (Thailand) Co., Ltd. All right reserved