ผลงานวิจัยของดร.เอ็ดวาร์ด โฮเวล ( Dr. Edward Howell ) ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านชีวเคมีและสารอาหารของสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำงานวิจัยด้านนี้ไม่ต่ำกว่า 50 ปี ยืนยันว่า “ โรคภัยไข้เจ็บของคนส่วนใหญ่ มักจะมีสาเหตุมาจากต้นเหตุเดียวกันคือ การที่ร่างกายไม่สามารถย่อยอาหารได้สมบูรณ์เพราะภาวะขาดแคลนเอนไซม์” อาหารที่ปรุงสุกแล้วจะไม่ค่อยมีเอนไซม์เหลืออยู่ เนื่องจากเอ็นไซม์ถูกทำลายได้ง่ายโดย ความร้อน การรับประทานอาหารปรุงสุกแล้วอย่างเป็นประจำ จะทำให้ร่างกายต้องดึงเอนไซม์ของตัวเองออกมาใช้ เพื่อช่วยย่อยอาหาร ผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาคือ ร่างกายเสื่อม ( แก่)เร็วขึ้น และ เกิดโรคต่างๆได้ง่ายขึ้น 

หน้าที่หลักของเอนไซม์
   
     องค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของเราได้แก่ น้ำ อากาศ และ อาหาร อาหารจะถูกส่งเข้าไปเลี้ยงร่างกายได้ โดยจะต้องใช้เอนไซม์ในขบวนการย่อยอาหาร  และจะต้องมี วิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโน สารไฟเตท ที่จำเป็นมาเป็นตัวประกอบสำคัญในการเสริมประสิทธิภาพการทำงานของเอนไซม์ ร่างกายเราประกอบด้วยเซลล์ ( หน่วยที่เล็กที่สุดของร่างกาย ) เล็กๆไม่ต่ำกว่าล้านล้านเซลล์ สารอาหารจะต้องถูกย่อยโดยการทำงานของเอนไซม ์จนมีขนาดเล็กในระดับอิออน จึงจะสามารถผ่านผนังของเซลล์แต่ละเซลล์ได้ ร่างกายจึงดำรงอยู่ได้ แต่ถ้าสารอาหารไม่สามารถส่งไปถึงเซลล์ได้ ความสามารถในการดูแล ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ก็ไม่สามารถทำได้ นอกจากร่างกายจะเกิดภาวะเสื่อมได้ง่ายขึ้น และยังมีผลทำให้ภูมิคุ้มกันก็ไม่สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นโรคต่างๆได้ ดังเช่น โรคหวัด โรคติดเชื้อ ไวรัส – แบคทีเรีย จนถึงโรคมะเร็ง

ที่มา: เรียบเรียงจากบทความของ Ronald Schneider ผู้เชียวชาญเอนไซม์ และสารอาหาร

 

HomeContact UsOur Map : แผนที่บริษัทเสียงตอบรับจากผู้ใช้วิธีปลูกต้นกล้าข้าวสาลีตัวแทนจำหน่าย

© 2006 by Good Health (Thailand) Co., Ltd. All right reserved