อาหารออร์กานิค มีสารอาหารมากกว่าอาหารในซุปเปอร์มาเก็ตทั่วไป 

บทความย่อ :

            การวิเคราะห์คุณค่าสารอาหาร เปรียบเทียบระหว่างอาหารออร์กานิค (หรือพืชผักผลไม้ที่ปลูกตามธรรมชาติ) และอาหารในซุปเปอร์มาเก็ตทั่วไปมากกว่า 2 ปี ทดสอบโดยใช้ แอปเปิ้ล , มันฝรั่ง , แพร์ , ข้าวสาลี , ข้าวโพด  จากชานเมืองชิคาโก มีการใช้ตัวอย่างสำหรับการทดสอบในแต่ละครั้ง  โดยใช้ตัวอย่างทดสอบกลุ่มละ 15 ผล (หรือชิ้น) 

            การวิเคราะห์เปรียบเทียบ  โดยวัดปริมาณแร่ธาตุสารอาหารเฉลี่ยต่อน้ำหนักพบว่าปริมาณแร่ธาตุในอาหารออร์กานิคมีมากกว่าอาหารทั่วไปในซุปเปอร์มาเก็ต ดังนี้

แคลเซียม                มากกว่า    63%

โครเมียม                 มากกว่า   78%

เหล็ก                    มากกว่า   73%

แม็กนีเซียม                มากกว่า   118%

 โมลิบดีนัม                มากกว่า      178%

  ฟอสฟอรัส              มากกว่า   91%

 โปตัสเซียม                 มากกว่า   125%

สังกะสี                   มากกว่า   60%

            และยังพบว่าแร่ธาตุที่อาหารออร์กานิคมีต่ำกว่า อาหารในซุปเปอร์มาเก็ต คือ ปรอท ซึ่งเป็นสารพิษพบปรอทในอาหารออร์กานิคน้อยกว่าอาหารทั่วไป 29%  

หมายเหตุ    ข้อมูลจากหนังสือ Journac Of Applied Nutrition ปี 1993 , 45:35-39

ชื่อเรื่อง อาหารออร์กานิค VS อาหารซุปเปอร์มาเก็ต : การทดสอบวัดระดับสารอาหาร

 

HomeContact UsOur Map : แผนที่บริษัทเสียงตอบรับจากผู้ใช้วิธีปลูกต้นกล้าข้าวสาลีตัวแทนจำหน่าย

© 2006 by Good Health (Thailand) Co., Ltd. All right reserved