ผลกระทบของยากำจัดศัตรูพืชต่อสุขภาพ

                                สารเคมีที่ใช้กำจัดศัตรูพืชถูกออกแบบมาให้ใช้กำจัดพืชหรือสัตว์หรือแมลงที่เป็นภัยต่อพืชที่เราต้องการ  สารเคมีเหล่านี้ถูกนำมาใช้  เพื่อกำจัดแมลงกำจัดวัชพืชหรือกำจัดเชื้อรา  ซึ่งอยากจะขอเรียกกลุ่มสารเคมีนี้โดยรวมตามที่เราเข้าใจง่าย ๆ ว่ายาฆ่าแมลง  ยาฆ่าแมลงจะถูกดูดซึมโดยทางผิวหนัง  การกิน และการหายใจ  ยาฆ่าแมลงสามารถแพร่ไปตามที่ต่าง ๆ  ในบริเวณใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า  พื้นดินหรือบ่อน้ำ  เด็ก ๆ ในบ้านอาจจะถูกยาฆ่าแมลงที่ตกค้างอยู่โดยไม่รู้ตัว  มีการศึกษาพบว่ามีเพียง 5%  ของยาฆ่าแมลงที่ได้ออกฤทธิ์ตรงกลุ่มเป้าหมาย  แต่ส่วนใหญ่ที่เหลือจะแพร่กระจายไปในบริเวณต่าง ๆ และแหล่งน้ำที่ใกล้เคียง  การแพร่กระจายของยาฆ่าแมลงนี้สามารถกระจายจากจุดที่ใช้ได้ตั้งแต่ 3 เมตรถึง 20 กิโลเมตร  ดังนั้น เราพอจะเห็นภาพคร่าว ๆ คือ   อันตรายจากการตกค้างของยาฆ่าแมลงต่อสิ่งแวดล้อมนี้มากมายคณานับ

                                ผลกระทบจากการสูดดมยาฆ่าแมลงมีมากกว่าการดูดซึมทางผิวหนังหรือการทานเข้าไป  การศึกษาในรัฐวิสคอนซิน  สหรัฐอเมริกา  พบว่ายาฆ่าแมลงสามารถหลุดลอดเข้าไปในแหล่งน้ำใต้ดินซึ่งอยู่ลึกลงไปได้  ทำให้การใช้น้ำบาดาลในปัจจุบัน ไม่มีความปลอดภัยเสียแล้ว ยาฆ่าแมลงกลุ่มหลัก ๆ ที่ใช้ในการเกษตรได้แก่ 

1.       กลุ่มออร์กาโนฟอสเซส ยาฆ่าแมลงในกลุ่มนี้สามารถทำลายระบบประสาทโดยการรบกวนการทำงานของเอนไซม์ อเซติลคอรีน  ซึ่งเป็นสารส่งกระแสประสาท 

                ยาฆ่าแมลงกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ใช้สำหรับแมลง ยาฆ่าแมลงกลุ่มนี้ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่สมัยปีค.ศ.1932บางตัวมีฤทธิ์รุนแรงมากและนำมาใช้ทำสารพิษในสงครามโลกครั้งที่2 โดยทำเป็นสารเพื่อทำลายประสาท

2.       กลุ่มคาร์บาเมท  ยาฆ่าแมลงกลุ่มนี้จะทำลายประสาท และรบกวนเอนไซม์ซึ่งควบคุมอเซติลคอรีน ซึ่งเป็นสารที่ใช้ในการส่งกระแสประสาท

3.       กลุ่มออร์การ์โนคลอรีน  กลุ่มนี้ใช้กันมากในอดีต  ตัวอย่างเช่น  ดีดีที ปัจจุบันเนื่องจากมีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างมากมาย  จึงได้มีการเลิกใช้

4.       กลุ่มไพรีทอยด์  กลุ่มนี้เกิดจากการพัฒนาและสังเคราะห์สารซึ่งออกฤทธิ์ใกล้เคียงกับไพรีทรินธรรมชาติ  ถึงอย่างไรก็ตามพบว่ากลุ่มไพรีทอยด์นี้มีฤทธิ์ต่อประสาทเช่นกัน                       

                ผลกระทบต่อสุขภาพจากยาฆ่าแมลง  ประเมินว่าคนอเมริกัน 1 ใน 20 คน  แพ้ยาฆ่าแมลงเพราะว่าเคยได้รับยาฆ่าแมลงมาก่อน  ยาฆ่าแมลงนี้ได้ส่งผลกระทบต่าง ๆ ในมุมกว้างและบางทีทำให้ถึงขั้นเสียชีวิต

                ผลจากการได้รับยาฆ่าแมลง ได้แก่ โรคมะเร็ง  โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว  พันธุกรรมบกพร่อง เป็นหมัน  ตับถูกทำลาย โรคผิดปกติของต่อมไทรอยด์  โรคเบาหวาน โรคไต 

                ระบบประสาทถูกทำลาย  ลดจำนวนสะเปิร์มในเพศชาย  โรคภูมิแพ้ และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เด็ก ๆมักจะได้รับผลกระทบจากโรคเหล่านี้อย่างมาก รวมถึงการเกิดความพิการเกิดความผิดปกติในการเรียนรู้และความผิดปกติในเรื่องพฤติกรรม เด็กที่อยู่ในบ้านที่ใช้ยาฆ่าแมลงเป็นประจำพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมากกว่าเด็กปกติ 6.5 เท่า ผลกระทบนี้ยังพบว่าสัตว์เลี้ยงในบริเวณบ้านที่ใช้ยาฆ่าแมลงก็ได้รับความเสี่ยงนี้เช่นกัน 

        จากการศึกษาพบว่านกซึ่งอพยพเข้ามาตามฤดู มีอัตราการตายเพิ่มขึ้นในบริเวณที่มียาฆ่าแมลงตกค้างและบางบริเวณที่มียาฆ่าแมลงเล็กน้อยนกป่าเหล่านี้มีอาการเจ็บป่วยเหมือนที่พบในมนุษย์ 

                การสะสมของยาฆ่าแมลงในร่างกายของเรา ยาฆ่าแมลงจะถูกสะสมไว้ในเซลล์ไขมัน  เนื่องจากโมเลกุลของยาฆ่าแมลงนี้เป็นสารพิษ  ร่างกายจะนำไขมันไปล้อมสารพิษไว้  และเก็บไว้ในเซลล์ไขมัน  เพื่อไม่ให้ออกมาทำอันตรายต่อร่างกาย  ระบบร่างกายที่ได้รับผลกระทบจากยาฆ่าแมลง เหล่านี้โดยตรงได้แก่  ตับ ไต และระบบประสาท 

เรียบเรียงโดย  บริษัท  กู๊ดเฮลท์ ( ประเทศไทย)  จำกัด

HomeContact UsOur Map : แผนที่บริษัทเสียงตอบรับจากผู้ใช้วิธีปลูกต้นกล้าข้าวสาลีตัวแทนจำหน่าย

© 2006 by Good Health (Thailand) Co., Ltd. All right reserved