ข้อคิดในการเลือกซื้อเครื่องคั้นน้ำผัก – ผลไม้ ( เอนไซม์ )

 1. ใช้งานง่าย ส่วนประกอบ ประกอบได้ง่าย

 2. ทำความสะอาดได้ง่าย

 3. น้ำหนักพอเหมาะ ไม่หนัก หรือ เบาจน เกินไป

 4. เครื่องทำงานดี เดินเงียบ เดินเรียบ ไม่สั่น

 5. ผลิตผลที่ได้ ควรจะสนใจในปริมาณของเอนไซม์ที่ได้ มากกว่าปริมาณของน้ำที่คั้นได้

 6. เครื่องคั้นที่ดี จะให้ทั้งคุณภาพ และ ปริมาณ

 7. ประเภทของเครื่องคั้นน้ำผัก-ผลไม้  โดยทั่วไปแบ่งเป็น 4 อย่างดังนี้

  7.1  เครื่องที่ใช้แรงหนีศูนย์กลาง ( Centrifuge ) เกิดความร้อน และ มีการสัมผัสอากาศในขณะคั้น จะทำลายเอนไซม์ได้     

  7.2 เครื่องที่ใช้แรงหนีบแบบหมุนช้า ( Low speed mastication ) เกิดความร้อน  และการสัมผัสอากาศน้อยในขณะคั้น ได้ น้ำผัก – ผลไม้ ที่มีเอนไซม์ มาก

  หมายเหตุ  เครื่องคั้นน้ำเอนไซม์ SAMSON อยู่ในประเภทนี้

  7.3  เครื่องที่ใช้แรงหนีบแบบหมุนเร็ว ( High speed mastication ) จะเกิดความร้อนและการสัมผัสอากาศมากกว่าแบบที่หมุนช้า 

  7.4  เครื่องที่ใช้แรงกดแบบไฮดรอลิก ( Hydraulic Press ) ให้ความร้อน และ การสัมผัสอากาศน้อยที่สุด ทำให้ได้น้ำผัก – ผลไม้ ( เอนไซม์ ) ที่มีคุณภาพดีที่สุด
  หมายเหตุ  การสัมผัสอากาศ จะทำให้เกิดขบวนการออกซิเดชั่น มีผลให้คุณค่าอาหารลดลงเอนไซม์ก็ถูกทำลายด้วยขบวนการนี้ด้วย

 8. กำลัง ( Power ) ควรเลือกเครื่องที่มีกำลังสูงแต่มีรอบการหมุนต่ำ

 9. การรับประกันที่ยาวนาน และมีความรับผิดชอบ

 10. บริการหลังการขายดี และรวดเร็ว (สำหรับคนที่ทานน้ำผัก – ผลไม้ ( เอนไซม์ ) เป็นประจำ เวลา 1 สัปดาห์ก็อาจจะรู้สึกว่านานเกินไปที่จะต้องรอ )

 11. คุ้มค่า ( ผัก – ผลไม้ เป็นอาหารที่มีราคาสูง)

 12. การเลือกซื้อคั้นน้ำผัก – ผลไม้ ที่ดี ถือเป็นการลงทุนที่ดีสำหรับชีวิตของตัวเอง

 

HomeContact UsOur Map : แผนที่บริษัทเสียงตอบรับจากผู้ใช้วิธีปลูกต้นกล้าข้าวสาลีตัวแทนจำหน่าย

© 2006 by Good Health (Thailand) Co., Ltd. All right reserved