ระบบ 3D SOUL

เครื่องล้างเอนกประสงค์แซมซั่นได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้มีคุณภาพดีขึ้นด้วยระบบ 3D SOUL คือ

3D                                                                      SOUL

        -         กำจัดสารปนเปื้อน                                        -  มีสาร NanoSilver

        -         ฆ่าเชื้อโรค                                                      -  โอโซน

        -         ดับกลิ่น                                                           -  คลื่นอุลตร้าโซนิค

NANOSILVER

            เทคโนโลยีแรกของเครื่องล้างเอนกประสงค์อุลตร้าโซนิคแซมซั่นในระบบ 3D SOUL  คือการเคลือบผิวด้วย NanoSilver

                ก่อนที่มนุษย์จะรู้จักเชื้อโรคดี โลหะเงินเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางว่าสามารถทำให้อาหารและน้ำคงความสดสะอาดไว้ได้  ชาวกรีกโบราณใช้เหยือกที่ทำด้วยเงินสำหรับใส่น้ำ    นักสำรวจชาวอเมริกันใส่เหรียญเงินลงไปในนมและน้ำเพื่อป้องกันการบูดเน่า เมื่อเชื้อโรคสัมผัสกับประจุบวกของโลหะเงินจะเกิดการทำลายของผนังเซลล์และยับยั้งการแบ่งตัวของมัน

            ด้วยคุณสมบัตินี้   โลหะเงินจึงถูกนำมาใช้ในทางการแพทย์จนถึงปัจจุบัน เช่น  ใช้ทำผ้าพันแผล , ทำอุปกรณ์การแพทย์ และผสมในยาทาแผลที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค 

                Nano เป็นหน่วยในระบบเมตริกที่ใช้มาเติมหน้าคำในความหมายว่าหนึ่งในพันล้าน เช่น Nanometer หรือหมายถึงหนึ่งในพันล้านเมตร  NanoSilver ที่ใช้เคลือบผิวในเครื่องล้างเอนกประสงค์แซมซั่นมีความหนาประมาณ 1-3 นาโนเมตร ใช้โมเลกุล โลหะเงินบริสุทธิ์

            เมื่อน้ำเกิดการไหลเวียนในเครื่องล้างเอนกประสงค์แซมซั่น เชื้อโรคจะถูกผลักออกจากพื้นผิวของสิ่งต่าง ๆ ที่นำมาทำความสะอาดเมื่อมาสัมผัสกับผิวเคลือบ NanoSilver เชื้อโรคก็จะถูกทำลาย

โอโซน (O3)

            ตัวที่สองที่จะช่วยกำจัดเชื้อโรค กลิ่น และสารปนเปื้อน ในเครื่องล้างเอนกประสงค์แซมซั่น ในระบบ 3D SOUL คือโอโซน

            โอโซนถูกสร้างขึ้นโดยธรรมชาติในชั้นบรรยากาศของโลก โดยแสง UV คุณสามารถได้กลิ่นโอโซนซึ่งแสดงถึงความสะอาดสดชื่น ของอากาศหลังจากมีพายุฝนฟ้าคะนอง กระแสไฟฟ้าหรือรังสี UV จะแยกโมเลกุลของ O2 ให้เป็น 2 อะตอมของ O ซึ่งจะไปจับกับโมเลกุล O2 อื่น ๆ กลายเป็น O3

                โอโซนเป็นก๊าซที่ไม่เสถียรจะแตกตัวเป็นออกซิเจนในเวลาสั้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในน้ำซึ่งแตกต่างจากคลอรีนตรงที่โอโซนฆ่าเชื้อโรคและเกิดสมดุลทางเคมีโดยไม่มีอันตรายตกค้างและไม่มีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ในน้ำ ยิ่งไปกว่านั้นพบว่าโอโซนมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียสูงกว่าคลอรีนถึง 10 เท่า     

                โอโซนฆ่าเชื้อโรคและเกิดความสมดุลทางเคมีโดยกระบวนการออกซิเดชั่น ปฎิกิริยาเคมีเกิดขึ้นจากการที่ออกซิเจนไปรวมตัวกับโมเลกุลอื่น ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของโมเลกุลทำให้มีลักษณะเฉื่อย ซึ่งผลก็คือเกิดการทำลายของผนังเซลล์ และหยุดยั้งการแบ่งตัวของเซลล์

            โอโซนได้รับการยอมรับจาก FDA ให้ใช้เป็นตัวฆ่าเชื้อโรคในกระบวนการเก็บรักษาเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ นอกจากนี้เรายังใช้โอโซนในการฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นในน้ำเสีย

            เครื่องล้างเอนกประสงค์แซมซั่นใช้วงจรสร้างโอโซน 30 วินาทีเพื่อให้ได้ความเข้มข้นของโอโซนสูงสุดและปลอดภัยที่สุด

ระบบกำจัดเชื้อโรค

          เครื่องล้างเอนกประสงค์แซมซั่นใช้ระบบที่ก้าวหน้าของ Radical Sterilization System  

Radical จะเกิดขึ้นเมื่อโอโซนละลายน้ำซึ่งจะทำให้มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ และมีประสิทธิภาพในการทำลายพยาธิต่าง ๆ

คุณสมบัติของ Radical Sterilization

1.  ไม่มีกลิ่นเหมือนกับก๊าซโอโซน

2.  ทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นเร็วกว่าก๊าซโอโซนธรรมดา 17 เท่า

3.  แทรกซึมเข้าสู่ Protoplasm ของเซลล์เชื้อโรคได้รวดเร็วทำให้เกิดขบวนการปราศจากเชื้อได้อย่างรวดเร็วด้วย

อุลตร้าโซนิค

เทคโนโลยีที่สามในเครื่องล้างเอนกประสงค์แซมซั่น ในระบบ 3D SOUL คือ การใช้ระบบคลื่นอุลตร้าโซนิค

การทำความสะอาดด้วยระบบคลื่นอุลตร้าโซนิค ถูกใช้ในทางการค้า , ในโรงงานอุตสาหกรรม , วงการแพทย์ , ทันตกรรม วิทยาศาสตร์ และในวงการเพชร เพราะมีประสิทธิภาพในการล้างและทำความสะอาดที่แน่นอนแม่นยำ  เครื่องล้างเอนกประสงค์แซมซั่นเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่ได้นำเทคโนโลยีนี้มาให้คุณได้ใช้ที่บ้าน

            คลื่นอุลตร้าโซนิคเป็นคลื่นเสียงที่มีความถี่อยู่ในช่วงที่หูมนุษย์ไม่สามารถได้ยิน ประมาณ 20 กิโลเฮิร์ท ในระดับความถี่ต่ำๆ ของคลื่นอุลตร้าโซนิคก็มีกำลังมากพอที่จะใช้ในการทำความสะอาดได้ แต่อย่างไรก็ตามในระดับความถี่สูงกว่าจะสามารถทำความสะอาดได้อย่างนุ่มนวล และสามารถกำจัดเชื้อโรคหรือสิ่งสกปรกเล็กๆ ออกได้ดีกว่า  เครื่องล้างเอนกประสงค์แซมซันใช้คลื่นอุลตร้าโซนิคในช่วงความถี่ระดับกลาง ประมาณ 30-50 กิโลเฮิร์ท ซึ่งสามารถทำความสะอาดสิ่งสกปรกเล็กๆ ได้อย่างนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพ

            คลื่นอุลตร้าโซนิคเมื่อผ่านน้ำจะทำให้เกิดคลื่นน้ำและฟองอากาศเรียกว่า Cavitation   ซึ่งเป็นการเกิดคลื่นน้ำและฟองอากาศซ้ำแล้วซ้ำอีกในขนาดที่เล็กมาก (ขนาดไมครอน) ประมาณหนึ่งในหนึ่งล้านเมตร ผลที่ได้คือพลังงานมหาศาล (สามารถทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นได้ถึง 10,000 องศาเซลเซียลและทำให้ความดันเพิ่มขึ้นได้ถึง 10,000 PSI)  ซึ่งจะสร้างพลังชะล้างได้อย่างหมดจด และเข้าถึงทุกซอกทุกมุม

            เครื่องล้างเอนกประสงค์อุลตร้าโซนิคแซมซั่นยังมีความเด่นที่ใช้เทคโนโลยีที่สามารถให้กำเนิดคลื่นที่มีความถี่ต่าง ๆ กัน ปุ่มเทอร์โบจะเป็นวงจรกำเนิดคลื่นที่สลับกัน คลื่นที่มีความรุนแรงมากสำหรับกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่มีขนาดใหญ่และคลื่นที่มีความละเอียดอ่อนสำหรับทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อนขนาดเล็ก

            ด้วยการผสมผสานของเทคโนโลยีของทั้ง 3 ในระบบ 3D SOUL ทำให้การล้างทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรคเกิดขึ้นควบคู่กันได้โดยที่ไม่มีเครื่องมือชนิดใดทำมาก่อน 

 

การทดสอบ : สารปนเปื้อน

สารทดสอบ

หน่วย

สิ่งที่นำมาทดสอบ

ผลการทดสอบ

วิธีการทดสอบ

ก่อน

หลัง

สาร  Definocona zole

มก/กก.

แอปเปิ้ล

0.43

ไม่พบ

ล้างด้วยเครื่องและล้างด้วยน้ำตาม

มก/กก.

มะเขือเทศ

0.50

ไม่พบ

มก/กก.

ใบของต้นงา(ใบแมงลัก)

80.35

ไม่พบ

    

     การทดสอบ : การฆ่าเชื้อโรค

ชนิดของเชื้อ

หน่วย

ผลการทดสอบ

วิธีการ

ก่อน

หลัง

Vibrio vulniticus

cfu/ml

1.70x10³

ไม่พบ

ล้างในเครื่อง 10 นาที

ล้างด้วยน้ำกลั่นตาม 10 วินาที

E. coli

cfu/ml

1.50x10³

ไม่พบ

 

คำแนะนำการใช้งาน

1.       วางเครื่องล้างลงในอ่างล้างจานหรือวางบนเคาน์เตอร์ก็ได้ แต่ต้องมั่นใจว่าเครื่องล้างอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมคือต้องอยู่บนพื้นราบและปิดท่อปล่อยน้ำเรียบร้อยแล้ว

2.       เสียบปลั๊ก

3.       ใส่ตะกร้าลงไปในเครื่องล้าง

4.       ใส่ผักผลไม้หรือของอื่น ๆ ลงไปในตะกร้า

5.       นำแผ่นตะแกรงมาปิดทับด้านบนเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งของต่างๆ ลอยขึ้นมาและช่วยให้ของจมอยู่ใต้น้ำ

6.       ใส่น้ำลงไปให้ท่วม

7.       เมื่อจะใช้เครื่องนี้ในการล้างจานให้ใส่น้ำอุ่นและเติมน้ำยาล้างจานลงไปเล็กน้อย

8.       ปิดฝา

9.       กดปุ่มเปิด จะมีไฟติดและมีเสียงดนตรี

10.    เลือกโปรแกรมการล้าง

A.      ผลไม้ - กด 1,2 หรือ 3 ครั้งสำหรับ 7/14 และ 21 นาทีของวงจรการล้าง (ใช้ระบบคลื่นอุลตร้าโซนิคและโอโซน)

B.      ผัก - กด 1,2 หรือ 3 ครั้งสำหรับ 5/10 /15 นาทีของวงจรการล้าง (ใช้ระบบคลื่นอุลตร้าโซนิคและโอโซน)

C.      เครื่องครัว กด 1,2 หรือ 3 ครั้งสำหรับ 30/20 /10 นาทีของวงจรการล้าง (ใช้ระบบคลื่นอุลตร้าโซนิคและโอโซน)

มีออฟชั่นให้เลือกเพิ่มเติม

A.      Sterilization กดระหว่างวงจรการทำงานของโอโซน กด 1,2 หรือ 3 ครั้งสำหรับการตั้งเวลา 10/20 และ 30 นาทีของวงจรการล้าง (ใช้ระบบคลื่นอุลตร้าโซนิคและโอโซน)

B.      Turbo กดระหว่างวงจรการล้างเพื่อเปิดหรือปิดเทอร์โบ

11.    เมื่อวงจรการล้างเสร็จสิ้นจะมีเสียงดนตรีเพื่อเตือนว่าการทำงานเสร็จสิ้นแล้วยกตะกร้าขึ้น และปล่อยน้ำออกจนหมด

12.    ล้างอีกหนึ่งครั้ง  ให้น้ำไหลผ่าน

การใช้งาน

ชนิด

คำแนะนำ

วงจรการล้างที่แนะนำ

ผัก

ถ้าผักมีเศษดินติดอยู่บนผิวให้ล้างออกไป 1 ครั้งก่อนที่จะใช้วงจรการล้างกับเครื่อง

5 นาที (กด 1 ครั้ง)

ผักใบ เช่น กำหล่ำปลี , ผักกาดหอม , ผักขม

แกว่งผักเบา ๆ ใต้น้ำ เพื่อไล่ฟองอากาศซึ่งจะให้ประสิทธิภาพในการล้างลดลง

10 นาที เพื่อผลที่ดีสำหรับผักใบควรจะล้าง 5 นาทีแล้วพลิกด้านและล้างต่ออีก 5 นาที

ผลไม้

ล้างเหมือนผัก

7 นาที

จานชาม เครื่องครัว (เขียง,ช้อน) และของเล่นเด็ก/ขวดนม

ใส่จานชามลงไปในตะกร้าเติมน้ำอุ่นและน้ำยาล้างจานลงไปเล็กน้อยเพื่อผลการล้างที่ดีขึ้น

กดปุ่มล้างเครื่องครัว 3 ครั้ง(10 นาที)สำหรับจานชามที่มันมากให้กด 2 ครั้ง 20 นาที หรือ 1 ครั้ง 30 นาที

เครื่องประดับ , แว่นตา

ห้ามล้างเครื่องประดับที่เป็นหินเนื้ออ่อน เช่น ไข่มุก เพราะจะทำให้เกิดการเปลี่ยนสีได้ ควรเช็ดด้วยผ้านุ่มๆ เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน

20 นาที

นาฬิกาข้อมือ

ต้องเช็คให้แน่ใจว่าเป็นรุ่นที่กันน้ำ อย่างน้อย 100 เมตร มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายได้

20 นาที

ข้าว , เมล็ดถั่ว

ต้องใส่ลงไปในตะแกรงลายถี่ ก่อนล้าง

20 นาที

ปลา หรือ หอย

ล้างในเครื่องล้างเพื่อฆ่าเชื้อโรค

10 นาที

ฟันปลอม , Retainers หรือ แปรงสีฟัน

ล้างในเครื่องล้างโดยเติมน้ำยาบ้วนปากลงไปด้วยเพื่อกลิ่นหอมสดชื่น

10 นาที

หวี , ที่แปรงผม

 

5 นาที

มีดโกนหนวด

สามารถใช้ร่วมกับน้ำอุ่นและน้ำยาล้างจานเล็กน้อยเพื่อผลการล้างที่ดี

10 นาที

 

เพื่อผลการล้างที่ดีควรจะปรับระบบการล้างโดยให้ขึ้นอยู่กับความสกปรกและปริมาณสิ่งของที่นำมาล้าง

คำแนะนำ

-         เวลาที่แสดงบนจอเป็นเวลามาตรฐาน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับจำนวนและความสกปรกของสิ่งที่นำมาล้าง

-         เมื่อกดปุ่ม 1 ครั้ง ปุ่มเวลามาตรฐานก็จะแสดง

-         กดเพิ่มที่ปุ่มเดิมตามจำนวนครั้งที่แนะนำ (ถ้ากด 4 ครั้ง จะกลับมาที่เวลามาตรฐานอีก)

-         ถ้ากดปุ่มอื่นในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน เครื่องก็จะทำงานเปลี่ยนไปด้วย เช่น ถ้ากดปุ่มสำหรับล้างผักในขณะที่กำลังล้างจาน เวลาจะเปลี่ยนเป็น 5 นาที และวงจรการล้างผักก็จะทำงาน

-         แต่ละปุ่มจะทำงานด้วยระบบ Sterilization (จะมีการสร้างโอโซน 30 วินาทีแล้วตามด้วยหยุดสร้าง 30 วินาทีซ้ำไปซ้ำมาอย่างนี้จนครบวงจร)

-         ขณะเครื่องทำงาน  ถ้ากดปุ่ม Sterilization การฆ่าเชื้อจะหยุดทำงาน และถ้ากดปุ่มนี้อีกครั้งระบบ Sterilization ก็จะกลับมาทำงานอีกครั้ง

-         เครื่องล้างอุลตร้าโซนิคไม่เหมาะสำหรับการล้างสิ่งสกปรกที่มีขนาดใหญ่ (เศษดินหรือเศษข้าวที่แห้งติดจาน ควรจะล้างก่อนที่จะนำมาล้างกับเครื่องล้างนี้เพื่อผลการล้างที่มีประสิทธิภาพ

การทำความสะอาด

            ให้ทำความสะอาดด้วยฟองน้ำนุ่ม ๆหรือน้ำยาล้างจาน ห้ามใช้สก็อตซ์ไบรต์หรือน้ำยาที่มีความเข้มข้นสูง ล้างให้สะอาด เช็ดด้วยผ้าขนหนูนุ่ม ๆ หรือทิ้งไว้ให้แห้ง เก็บไว้ในที่แห้ง เย็น ห้ามตากแดดหรือโดนความร้อน  และห้ามคว่ำเครื่อง

ข้อเสนอแนะ

            ส่งข้อเสนอแนะมาได้ที่ www.samsonjuicer.com

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ควรเช็คอาการเหล่านี้ก่อนที่จะติดต่อศูนย์บริการ

อาการ

การแก้ปัญหา

ไฟที่ปุ่มเปิด/ปิดไม่ติด

ให้เช็คดูว่าเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วหรือไม่

ตัวกำเนิดคลื่นไม่ทำงานหรือทำงานอ่อนลง

1.   มีเศษผงไปอุดตันอยู่ที่พื้นของเครื่องล้างหรือไม่

2.  ใส่วัสดุลงไปมากเกินไปหรือไม่  

รู้สึกเหมือนโดนไฟดูดเวลาที่เอามือจุ่มลงไปในเครื่องขณะที่เครื่องทำงาน

ต้องเสียบปลั๊กที่มีสายกราวน์ แต่โดยส่วนมากความรู้สึกเมื่อจุ่มนิ้วลงไปในน้ำที่มีการสร้างคลื่นจะรู้สึกสั่นเหมือนโดนไฟดูดแต่จริงๆเป็นเพียงการสั่นของคลื่นเท่านั้น

ไม่เห็นฟองอากาศจากจุดกำเนิดโอโซน

การทำงานของวงจรโอโซนจะเป็นแบบสลับคือ  เปิด 30 นาทีและปิด 30 นาที ถ้าจุดกำเนิดโอโซนปิดไฟที่ ปุ่ม Sterilize  เปิด ให้เปิดน้ำทิ้งและเช็ดเครื่องล้างให้แห้งแล้วแกะโอโซนริงออกมาโดยหมุนตามทิศทางที่ลูกศรบอกทำความสะอาดโอโซนริงและสิ่งสกปรกแล้วใส่กลับที่เดิม

มีเสียงดังมาก

1.  ถ้าเปิดปุ่มเทอร์โบเสียงจะดังเป็นเรื่องปกติ

2.  เครื่องล้างวางในตำแหน่งที่ดีหรือไม่

3. มีอะไรไปสัมผัสกับตัวกำเนิดคลื่นอุลตร้าโซนิคหรือไม่

4. ลองเปลี่ยนตำแหน่งสิ่งของที่ล้างอยู่ในเครื่อง

มีเสียงเตือนเมื่อเปิดเครื่อง

ให้ติดต่อศูนย์บริการ

ไฟดับหลังจากมีเสียงเตือน  (เครื่องไม่ทำงาน)

    1.           1. ตรวจดูว่ามีน้ำอยู่ในเครื่องล้างหรือไม่

2.  ถ้าน้ำร้อนเกินไปเครื่องจะตัดเองอัตโนมัติ (เกินกว่า 167 องศาฟาเรนไฮร์หรือ 75 องศาเซลเซียส)

 

 บริษัท  Greenbison

5550  Cerritos Ave., Suite No. E Cypress, CA 90630 

โทรศัพท์ : (714) 995 2700    โทรสาร : (714) 995 2777

HomeContact UsOur Map : แผนที่บริษัทเสียงตอบรับจากผู้ใช้วิธีปลูกต้นกล้าข้าวสาลีตัวแทนจำหน่าย

© 2006 by Good Health (Thailand) Co., Ltd. All right reserved