โรค ข้อ

                  อาหาร                                    เนื้อสัตว์  กาแฟ  ช็อกโกแลต อาหารที่ทำให้เกิดการแพ้

                 การดำเนินชีวิต                             บุหรี่

ไขมันในเลือดสูง

                โลหะ                                       แคดเมียม  ตะกั่ว

                อาหาร                                    คาเฟอีน ของทอด น้ำมันคุณภาพต่ำ

                การดำเนินชีวิต                        แอลกอฮอล์

โรค ความดันสูง

                โลหะ                                       ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม

                อาหาร                                    ของทอด เนื้อสัตว์ น้ำตาล  แป้งขัดขาว แอลกอฮอล์

โรค ภูมิแพ้

                สารเคมี                                  ฟอร์มาดีไฮด์ (ยาดองศพ)

                อาหาร                                    ข้าวสาลี นม  ยีสต์  อาหารที่ทำให้แพ้

                การดำเนินชีวิต                        บุหรี่

โรค เบาหวาน

                อาหาร                                    เนื้อสัตว์ น้ำตาล  แป้งขัดขาว แอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์นม

โรค เลือด

                โลหะ                                       ตะกั่ว

                อาหาร                                    อาหารที่ไม่มีคุณค่า   ขาดสารอาหาร

                การดำเนินชีวิต                        เหล้า

โรค แพ้ภูมิตัวเอง ( Autoimmune Disease )

                โลหะ                                       ปรอท

                สารเคมี                                  เสริมอกด้วย ซิลิโคน  ยาสเตียรอยด์

                อาหาร                                    ขาดสารอาหาร

โรค พฤติกรรมเบี่ยงเบน

                อาหาร                                     อาหารเกินขนาด  น้ำตาลเกินขนาด  แพ้สีผสมอาหาร

                การดำเนินชีวิต                         แอลกอฮอล์

โรค มะเร็ง

                สารเคมี                                  ยาฆ่าแมลง  รังสี  สนามแม่เหล็ก

                อาหาร                                    เนื้อสัตว์ที่ปรุงจนไหม้

                การดำเนินชีวิต                        เหล้า  บุหรี่

โรค ต้อกระจก

                สารเคมี                                  มลภาวะจากอุตสาหกรรม  ยาสเตียรอยด์

                อาหาร                                    อาหารที่ขาดสารต้านอนุมูลอิสระ

                การดำเนินชีวิต                        บุหรี่

โรค หลอดเลือดหัวใจ

                โลหะ                                       ตะกั่ว  แคดเมียม

                สารเคมี                                  มลภาวะในอากาศ

                อาหาร                                    ของทอด เนื้อสัตว์ น้ำตาล  แป้งขัดขาว แอลกอฮอล์

                การดำเนินชีวิต                         บุหรี่

เป็นหมัน

                โลหะ                                       ปรอท

                สารเคมี                                  ยาฆ่าแมลง

โรคหัวใจ

                โลหะ                                       ตะกั่ว

                อาหาร                                    อาหารที่ทำให้เกิดการแพ้  น้ำตาล  ไขมันคุณภาพต่ำ

โรค หอบหืด

                โลหะ                                      ตะกั่ว

                สารเคมี                                  มลภาวะในอากาศ กลิ่นสังเคราะห์

                อาหาร                                    ผลิตภัณฑ์นม  อาหารที่ทำให้เกิดการแพ้

                การดำเนินชีวิต                        อยู่ในอาคารที่มีการถ่ายเทอากาศน้อย

 โรค อัลไซเมอร์                          

                โลหะ                                       อลูมิเนียม  ตะกั่ว

                สารเคมี                                   ยาฆ่าแมลง

HomeContact UsOur Map : แผนที่บริษัทเสียงตอบรับจากผู้ใช้วิธีปลูกต้นกล้าข้าวสาลีตัวแทนจำหน่าย

© 2006 by Good Health (Thailand) Co., Ltd. All right reserved