เครื่องคั้นน้ำผลไม้อเนกประสงค์  

ใบรับประกันระยะเวลา 10 ปี

บริษัท Greenbison ประกันผลิตภัณฑ์ตัวนี้ รวมทั้งส่วนประกอบใด ๆ ก็ตามต่อการเสียหายทั้งในด้านตัววัสดุเองและจากการทำงาน ดังต่อไปนี้

1. การบริการซ่อมแซม: ในระยะเวลา ประกันดังต่อไปนี้นับตั้งแต่วันที่ซื้อ หากสินค้ามีข้อบกพร่องใดๆ บริษัท Greenbison หรือดีลเลอร์และศูนย์บริการต่างๆ จะรับผิดชอบซ่อมแซมให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  (ลูกค้าต้องนำเครื่องมาเองและมารับเอง  หรือจัดส่งให้โดยมีค่าจัดส่ง)  หลังจากหมดประกัน คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง อันประกอบด้วย ส่วนประกอบ แรงงาน ค่าส่งของ และค่าบริการซ่อม: มอเตอร์ 10 ปี ส่วนประกอบอื่นๆ 5 ปี

2. ส่วนประกอบ: บริษัท Greenbison จะชดเชยส่วนประกอบใหม่หรือส่วนประกอบทดแทนให้ในกรณีที่มีส่วนประกอบที่ชำรุดในระยะเวลา 5 ปี (มอเตอร์ 10 ปี) โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่หลังจาก 5 ปี (มอเตอร์ 10 ปี) นับจากวันที่ซื้อ คุณจะต้องจ่ายค่าแรงและค่าอะไหล่ให้แก่ดีลเลอร์หรือศูนย์บริการใดของ Greenbison ในการถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบ

เพื่อที่จะได้รับการบริการจากใบรับประกันสินค้านี้ คุณจะต้องนำสินค้า หรือส่งสินค้าทั้งหมด โดยคุณจะต้องรับผิดชอบค่าส่งเอง  ส่วนสินค้าอาจใส่ในกล่องบรรจุสินค้าเดิมหรือแพคเกจจิ้งที่แข็งแรงพอๆ กัน มาให้ดีลเลอร์หรือศูนย์บริการใดๆ ของ Greenbison

ใบรับประกันดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุมถึง ความเสื่อมสภาพตามธรรมชาติของเครื่องอันเกิดได้จากการใช้งานปกติ หรือความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ การใช้เครื่องแบบผิดจุดประสงค์ การใช้ในทางที่ผิด การไม่ดูแลเอาใจใส่ การใช้ในทางการค้า หรือการดัดแปลงตัวเครื่อง หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่อง รวมถึงส่วนประกอบทั้งหมด ประกันไม่ได้ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม และการดูแลที่ไม่ถูกวิธี การใช้ไฟผิดขนาด หรือการพยายามซ่อมโดยผู้ที่ไม่ใช่พนักงานบริการจาก Greenbison การรับประกันนี้ใช้ได้แค่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

เพื่อที่จะได้รับการบริการจากใบรับประกันสินค้านี้ คุณจำเป็นต้องแสดงหลักฐานการซื้อในรูปของใบเสร็จหรืออินวอยซ์  ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงว่าสินค้ายังอยู่ในระยะประกัน

การซ่อมแซม หรือการเปลี่ยนสินค้าที่ใบรับประกันสินค้านี้ จะรับผิดชอบ เป็นบริการพิเศษแก่ลูกค้า Greenbison  จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายเบ็ดเตล็ด   หรือความเสียหายที่ตามมาใด ๆ หากมีการละเมิดสัญญาของประกัน นอกจากในขอบเขตที่มีกฎหมายคุ้มครองไว้ ใบประกันสินค้าโดยทางอ้อมของการซื้อขายสินค้าหรือคุณภาพสินค้า เพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับสินค้า มีขอบเขตจำกัดอยู่ในระยะเวลาที่ใบรับประกันยังมีผลบังคับใช้อยู่

 

            รัฐบางรัฐไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้น หรือข้อจำกัดต่อความเสียหายเบ็ดเตล็ดหรือความเสียหายใด ๆ ที่ตามมา หรืออนุญาตเพียงข้อจำกัดที่เกี่ยวกับระยะเวลาของใบรับประกันโดยทางอ้อม ดังนั้นข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นดังกล่าวข้างต้นอาจไม่สามารถใช้กับกรณีของคุณได้ ประกันนี้ให้สิทธิ์ทางกฎหมายอันจำเพาะเจาะจงแก่คุณ และคุณก็อาจมีสิทธิ์อื่น ๆ ที่แตกต่างออกไปในแต่ละรัฐ

 

บริษัท Greenbison

5550 Cerritos Ave., Suite No. E Cypress, CA 90630

โทรศัพท์:(714) 995 2700                                                                                                        

โทรสาร: (714) 995 2777

 

 

HomeContact UsOur Map : แผนที่บริษัทเสียงตอบรับจากผู้ใช้วิธีปลูกต้นกล้าข้าวสาลีตัวแทนจำหน่าย

© 2006 by Good Health (Thailand) Co., Ltd. All right reserved