(Stainless steel)

 • เครื่องคั้นน้ำวีทกลาส  ระบบมือหมุน  เป็นระบบเกลียวบดคั้น  ไม่ทำลายคุณค่า  

• เครื่องคั้นวีทกลาส BL-27 ทำจากโลหะไร้สนิม จึงมีความทนทานอย่างมาก  อายุการใช้งาน  ยาวนาน

• ใช้คั้นน้ำวีทกลาส ผลไม้ ผัก ต่างๆได้

 ส่วนประกอบต่างๆ ภายในชุด Wheat grass BL-27 

วีธีปลูกวีทกลาสวิธีปลูกข้าวสาลีประโยชน์ของวีทกลาส1ประโยชน์ของวีทกลาส2

HomeContact UsOur Map : แผนที่บริษัทเสียงตอบรับจากผู้ใช้วิธีปลูกต้นกล้าข้าวสาลีตัวแทนจำหน่าย

© 2006 by Good Health (Thailand) Co., Ltd. All right reserved